کوره های معمولی
کوره تیوبی
کوره تحت خلاء
کوره و اون های مخصوص اتاق تمیز (cleen room)