نام کالا : کوره تحت خلاء


سیستم‌های ذوب القایی تحت خلأ و بصورت کلی کوره خلأ القایی دارای کاربردهای مهندسی فراوانی در صنعت می باشند. مهمترین ویژگی استفاده از خلأ در این کوره‌ها ایجاد اتمسفری عاری از گاز و آلودگی‌های محیطی است که امکان تولید ذوب تمیزتر را فراهم می کند.

کوره خلاء Vacume furnace