نام کالا : پمپ پریستالتیک


پمپ هاي پریستالتیک در رده پمپ هاي جابجایی مثبت می باشند و می توانند سیالات گوناگونی را پمپاژ نمایند.در این گونه پمپ ها سیال داخل یک لوله انعطاف پذیرمحبوس می شود که لوله انعطاف پذیر(تیوب)داخل محفظه پمپ قرار دارد ، روتور پمپ که با محیط خارجی تیوب در تماس است ، وظیفه متراکم کردن تیوب را دارد وقتی روتور می چرخد قسمتی از تیوب تحت فشار یا بسته شدن قرار می گیرد که این سبب می شود به سیال نیرویی وارد گردد تا داخل تیوب حرکت کند بعلاوه وقتی تیوب باز می شود و به حالت اولیه اش بر می گردد سیال به داخل پمپ جریان می یابد این فرآیند اساس کار پمپ های پریستالیتک می باشد.

انواع پمپ های پریستالتیک و پمپ های مقسم کمپانی Gilson جهت سیستم های GC /FPLC / و انواع سیستم های ردیابی و کنترل آزمایشگاه الایزا Tracker and Controller  قابل استفاده هستند.

 پمپ پریستالتیک چند کاناله Peristaltic Pump - MINIPULS®3

 پمپ پرستالتیک فوق دقیق تک کاناله MINIPULS® Evolution