اتوکلاو مخصوص پسماند مایع

نام کالا : اتوکلاو مخصوص پسماند مایع


انواع اتوکلاو های بی خطرساز جهت پسماند های مایع در آزمایشگاه های خاص که پسماند آنها قبل از تخلیه به فاضلاب نیاز به بی خطر سازی دارد.

کلیه عملیات بی خطر سازی و  ضد عفونی کردن ، تخلیه به فاضلاب ، شستشوی مجدد و آماده بکار دستگاه بصورت اتوماتیک انجام میگردد.

اتوکلاو ضد عفونی پسماند مایع Laboklave Wastewater