آب خالص ساز با قابلیت اتصال به سیستم پیش تصفیه

نام کالا : آب خالص ساز با قابلیت اتصال به سیستم پیش تصفیه


در صنایع پزشکی به شکل گسترده ای از آب تصفیه شده فوق خالص استفاده می شود. در صنایع داروسازی، آزمایشگاهی و پزشکی با استفاده از روش های  اسمز معکوس و فیلتر های چندگانه، آبی بدست می آید که عاری از هر گونه ناخالصی بوده و هدایت الکتریکی آن کمتر از 0/055میکرو زیمنس بر سانتی متر می باشد. در این آب کلیه ذرات غیر یونی کلوییدی و باکتری ها و ویروسها و کلیه مواد آلی، بوسیله چندین مرحله فیلتراسیون بسیار دقیق حذف می شوند. سپس با کمک سیستم دیونایزر، کلیه یونهای آب حذف شده و به این ترتیب آب فوق خالصی بدست می آید که در آزمایشگاه ها و تحقیقات می تواند استفاده شود. دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی می تواند آبی فوق خالص و با دقت بالا بدست آورد. میزان تولید آب در دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی معمولا کم است. اما دقت آب خروجی زیاد است.
سیستم های ذیل کمپانی EVOQUA با قابلیت اتصال به سیستم پیش تصفیه آب و مخصوص مناطقی هستند که مقدار آلودگی و یا میزان سختی و املاح آب ورودی بالا می باشد.

 آب خالص ساز به صرفه و اقتصادی EVOQUA LABOSTAR® PRODUCTS 

 آب خالص ساز با کنترل پنل شیشه ای  ULTRA CLEAR® GLASS PANEL SYSTEMS

 آب خالص ساز با پنل لمسی ULTRA CLEAR® TP SYSTEMS