نام کالا : آب مقطرگیری


آب مقطر گیری

تقطیر یکی از قدیمی ترین و مطمئن ترین راه های تهیه آب خالص  می باشد. در این زمینه آب مقطر گیری های  کمپانی GFL  با استفاده از بالاترین تکنولوژی ها  آب مقطر فوق خالص ، با کمترین گاز محلول و فاقد هرگونه پایروژن و باکتری را تولید میکند که دارای کمترین مقدار رسانایی (CONDUCTIVITY) میباشد

آب مقطر گیری های GFL در انواع یک و دوبار تقطیر  با ظرفیت های گوناگون از 2 تا 12 لیتر موجود می باشد.همچنین در صورت نیاز به حذف یون فلزی از آب خروجی ، دستگاه آب مقطر گیری با کنداکتور شیشه ای طراحی شده است.

2001/2-4

2002

2004

2008-12

2102-8

2202-2304