ایزولاتور و هود لامینار کلاس 3

نام کالا : ایزولاتور و هود لامینار کلاس 3


 اين هودها براي كار با عوامل ناشناخته وخطرناک همچون ویروسها وباکتریهای زنده مثل سیاه زخم وشیمی درمانی طراحي شده اند و حداكثر سيستم محافظتي را براي افراد، محيط و مواد داخل هود فراهم مي سازد. فيلترهاي هپا كه در اين هود ها به كار رفته با ضريب جذب 997. 99 % است كه به(Ultra High Efficiency Particulate Air)  معروفند. اين هود طوري طراحي شده است كه بالاترين سطح محافظت را براي پرسنل، محيط كار و مواد تأمين مي كند.هود كلاس III يك سد فيزيكي كامل بين فرد و مواد داخل هود را تأمين مي كند.  فيلتر هپا و اولپا اساسي ترين قسمت های  اين نوع هود ها هستند.اين نوع فيلترها تا 99.997 درصد ذراتي كه اندازة آنها  حداقل 0.3 ميكرون باشد را فیلتر مي كنند.

 هود لامینار کلاس3  SafeFAST Elite class III