مقسم های دورانی و گرانشی

نام کالا : مقسم های دورانی و گرانشی


در آزمایشگاه های صنایع مختلف از جمله آرایشی و بهداشتی ، داروسازی ، کنترل کیفی بسیاری از کارخانجاتتولید سرامیک ، صنایع معدنی و آزمایشگاه هایی که با انواع گرانول ها ارتباط دارند ، آزمایشگاه های بذر و خاک و .... کاربر نیاز به سیستم های جدا سازی نمونه بر اساس تعداد مساوی و در ظروف مشخص دارد از دستگاه مقسم دورانی -که فیلم معرفی محصول را در بخش ویدئو ها می توانید مشاهده کنید- به این منظور استفاده می شود.

تقسیم کننده نمونه به روش دورانی HAVER RPT Rotating Sample Reducer

تقسیم کننده نمونه با استفاده از جاذبه HAVER RT for bisection of samples