نام کالا : سمپلر های ثابت


سمپلر یا میکروپیپت ها ابزار آزمایشگاهی ضروری هستند که به منظور توزیع کردن حجم های اندازه گیری شده از مایعات استفاده می شوند . سمپلر ها اکثرا به واسطه ی ایجاد یک خلاء اندک در بالای محفظه ای که مایع را نگاه می دارد عمل می کنند و به صورت گزینشی این خلاء را برای بالا کشیدن و رها سازی مایع ( توزیع ) طبق یک حجم مطلوب ، آزاد می کنند .

 سمپلر ثابت Fixed Samplers